Europa vazuta prin ochii copiilor, editia a VII-a, 2019

Regulamentul manifestării – concurs

„ Europa văzută prin ochii copiilor”

 ediția a VII-a, 9 mai 2019, Piatra Neamț

C.A.E.J. Neamț poziția 4/2019

Locul desfăşurării proiectului:

Piatra Neamț, la Biblioteca GT Kirileanu Piatra Neamț între orele 10,30 – 14,00

 

Perioada de înscriere a echipajelor școlare: 01.04.2019 – 26.04.2019

Desemnarea echipajelor finaliste: 06.05.2019 pe site-ul www.asociatiaculturalastar.com si pe facebook Asociatia Culturală Star Piatra Neamt

Numărul de membri al unui echipaj școlar: 3 – 7 membri

 

Componența unui echipaj școlar:

  • 1 elev talentat la desen care în decurs de maxim 60 min își va demonstra abilitatea,
  • elevi care vor prezenta un moment artistic ( muzică, teatru, dans) ce nu va depăși 10 min. ( nu este obligatoriu dedicat Zilei de 9 mai)
  • elevi care vor răspunde la întrebările de cultură generală conform bibliografiei anexate.

Categorii: liceu, gimnaziu, primar

Echipajele vor beneficia de un tratament egal indiferent de școala pe care o reprezintă.

Nu există taxă de participare.

Juriul concursului echipajelor școlare va fi alcătuit din reprezentanți ai ISJ Neamț, personalități ale instituțiilor partenere din județul Neamț, etc.

Organizatorii vor răsplăti cu diplome și distincții echipajele participante.

Alte precizări:

 

  • Organizatorii doresc ca echipajele să participe la toate evenimentele care vor face parte din program;
  • Se impune păstrarea unei atmosfere de prietenie, colaborare şi respect faţă de toţi participanţii la concurs (elevi, profesori, juriu, organizatori)

 

Fișa de înscriere va fi completată și transmisă prin email: asociatiaculturalastar@gmail.com cu mențiunea „Europa văzută prin ochii copiilor”

ORGANIZATORII ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A OPERA ORICE MODIFICĂRI NECESARE PROGRAMULUI PENTRU ASIGURAREA BUNEI DESFĂŞURĂRI A MANIFESTĂRII-CONCURS.

 

Bibliografie:

  9 Mai – Triplă semnificaţie pentru poporul român. Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al doilea război mondial

În fiecare an, pe data de 9 mai se serbează Ziua Europei. Pe lângă această semnficaţie, 9 mai marchează şi Ziua Independenţei României şi a sfârşitului celui de-al doilea război mondial. Serbarea Zilei Uniunii Europene marchează istorica declaraţie de la 9 mai 1950, a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele două state. Decizia a fost luată de Consiliul European de la Milano, în 1985.

Pe parcursul istoriei, data de 9 mai a marcat evoluția României de trei ori, respectiv proclamarea independenţei de stat a României la 9 mai 1877, Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945 şi Ziua Europei.

Proclamarea independenţei statale la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan ci o încununare a strădaniilor tot mai numeroase din acei ani, o aruncare peste bord a ultimei verigi a suzeranităţii otomane.

În acea zi memorabila, Mihail Kogalniceanu, declara în Parlamentul ţării: „suntem independenţi, suntem naţiune de sine statatoare”. Independenţa astfel proclamată trebuia consfinţită şi apărată pe câmpul de luptă spre a putea fi impusă forţelor militare turceşti şi recunoscută apoi de puterile europene.

Cel de-al doilea eveniment care marchează ziua 9 mai, este în anul 1945, când Aliaţii din cel de-al doilea război mondial au obţinut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai pustiitoare conflagraţii din istoria continentului european.

 Ziua Europei – Un fragment din textul propunerii prezentate de ministrul francez al afacerilor externe Robert Schuman, care a stat la baza creării Uniunii Europene din ziua de astăzi este următorul: „Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi creatoare proporţionale cu pericolele care o ameninţă. Contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei o Europă organizată şi activă este indispensabilă pentru menţinerea unor relaţii paşnice…. Nu am reuşit să realizăm o Europă unită şi ne-am confruntat cu războaie”.

În fiecare an, la 9 mai, se serbează Ziua Uniunii Europene, pentru a marca istorica declaraţie de la 9 mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele două state. Decizia a fost luată de Consiliul European de la Milano, în 1985.

Declaraţia Schuman a stat la baza amplului proces de construcţie a unei Europe unite. Statele Beneluxului şi Italia s-au alăturat Franţei şi Germaniei şi, la 18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) între Germania, Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg şi Olanda. Aceste state au semnat, la 25 martie 1957, Tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană (CEE).

Ulterior, la acest complex proiect de construcţie europeană s-au alăturat Irlanda, Marea Britanie şi Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania şi Portugalia (1986), Suedia, Austria şi Finlanda (1995), iar la 1 mai 2004, noi zece state: Cehia, Ciprul, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia şi Ungaria şi la 1 ianuarie 2007 Bulgaria şi România, iar în 2013 Croația. Uniunea Europeană are în prezent 28 de state membre.

De câtiva ani buni de zile autoritãtile române s-au obisnuit sã aniverseze pe 9 mai Ziua Europei sau Ziua victoriei împotriva fascismului, uitând parcã de 9 mai – Ziua Independentei României cuceritã cu pretul vietilor celor peste 10.000 de eroi cãzuti în Rãzboiul de Independentã dintre anii 1877-1878.

FIȘĂ DE PARTICIPARE

Materiale bibliografice:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Europei

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_ro.htm

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/anthem/index_ro.htm

http://europa.eu/teachers-corner/0_9/index_ro.htm

http://bookshop.europa.eu/ro/12-lec-ii-despre-europa-pbNA0213714/

http://europa.eu/teachers-corner/pdf/europe_nutshell_ro.pdf

http://www.europuls.ro/wp-content/uploads/2017/11/GhidRO2019-Final.pdf

 

Leave a Reply